maj, 2018

27maj(maj 27)08:45(maj 27)08:45RAJD ROWEREM I SPŁYW KAJAKIEM *POZNAJ SWÓJ REGION*08:45 - 16:00

Szczegóły wydarzenia

INFORMATOR I REGULAMINRAJD ROWEREM I SPŁYW KAJAKIEM *POZNAJ SWÓJ REGION*
WSCHOWA – LGIŃ – RADOMYŚL – WIJEWO – WIELEŃ – J. WIELEŃSKIE – J. BREŃSKIE – J. MIAŁKIE – J. LINCJUSZ – KANAŁ LGIŃSKI – J. LGIŃSKO DUŻE – WSCHOWA27 maja 2018
INFORMATOR I REGULAMIN1. ORGANIZATOR I WSPÓŁORGANZATOR: KLUB TURYSTYKI ROWEROWEJ *HORYZONT* STOWARZYSZENIE TURYSTYCZNE ZIEMI WSCHOWSKIEJ2. PATRONAT:STAROSTWO POWIATOWE WE WSCHOWIE
3. CEL: a) poznawczy – przybliżenie uczestnikom rajdu walorów turystyczno-krajoznawczych regionu wschowskiego
b) rekreacyjny – popularyzacja turystyki kolarskiej jako formy aktywnego wypoczynku, bliski kontakt z przyrodą, doskonalenie umiejętności poruszania się w trudnym terenie
c) kształcący – pogłębienie i rozszerzenie wiedzy na tematy: dziedzictwa kulturowego, ochrony środowiska naturalnego i ekologii w naszym regionie
d) trekking – ekstremalne połączenie spływu kajakami z jazdą rowerami
4. TERMIN:niedziela, dnia 27 maja 2018 r. Wschowa: Zbiórka o godz. 8:45, na pl. Kosynierów, przy budynku dawnego Gimnazjum we WschowieLgiń: Meta ok.godz. 14:30 – 15:30
5. TRASA RAJDU ROWEROWEGO: Wschowa – Hetmanice – Lgiń – Radomyśl – Wijewo – Wieleń– Lgiń – Wschowa, dł. ok. 20, 6 km + 10 km powrót do Wschowy
6. TRASA SPŁYWU KAJAKOWEGO: J. Wieleńskie – J. Breńskie – J. Białe – J. Lincjusz – Kanał Lgiński – J. Lgińsko Duże – Lgiń-plaża, dł. ok. 11, 6 km
UWAGA ! Liczba uczestników jest ograniczona do 16 osób!Dodatkowo uczestnikom rajdu i spływu oferujemy:świeże powietrze, miłe towarzystwo, gorący posiłek oraz napoje (za odpłatnością 20 zł), koszt wynajęcia kajaka to 40 zł od kajaka!

INFORMATOR I REGULAMIN
7. WARUNKI UCZESTNICTWA:-w rajdzie mogą uczestniczyć osoby pełnoletnie oraz młodzież od 16-młodzież od lat 16 może brać udział tylko pod opieką dorosłego-szkoły czy placówki oświatowe zgłaszają się w grupach pod opieką nauczyciela-uczestnicy mogą zgłaszać się indywidualnie lub grupowo do dnia 12 maja 2018 r., do godz. 15:00, tel. 661 237 745; e-mail: lutman51@o2.pl; Warunkiem udziału jest wpłacenie kwoty 40 zł do dnia 12 maja 2018 r. na konto bank: BGŻ BNP PARIBAS 65 2030 0045 1110 0000 0392 4040

8. ORGANIZATOR ZAPEWNIA:-gorący posiłek i napoje-button – znaczek okolicznościowy

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:a. uczestnicy rajdu rowerowego powinni mieć ze sobą pojemniki z wodą mineralną
b.uczestnicy rajdu rower i spływu kajakiem powinni posiadać ubiory dostosowane do potrzeb pogodowych i odpowiednie dla turystyki c.organizator nie bierze odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez uczestników bądź osoby trzecie
d. dzieci i młodzież do lat 18 – uczestniczący w rajdzie rowerowym powinni posiadać kartę rowerową
e.organizator rajdu i spływu pokrywa ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków uczestnikom rajdu i spływu,
f.organizator wykupuje zbiorową polisę ubezpieczenie NNW w PZU
g.wyżywienie w kwocie 20 zł uczestnicy wykupują na mecie spływu u właściciela cateringu (Bar przy Plaży w Lginiu)
h.ogólny koszt udziału w spływie kajakowym to kwota: wynajęcie kajaka na 2 osoby to koszt 40 zł + plus koszty wyżywienia 20 zł /osoba.10. POSTANOWIENIA PORZĄDKOWE:Na drodze publicznej poruszamy się w kolumnie (15 osób) zgodnie z przepisami Art. 2 poz. 1a, Art. 32 poz.1 pkt.2 oraz Art. 33 Ustawy z dn. 20.06.1997 r., Prawo o ruchu drogowym. Tempo jazdy rowerem na rajdzie nie może przekraczać 21 km/h. Poruszamy się wszyscy razem, nie dozwolone są samodzielne tzw. odskoki rowerzystów do „przodu”. Takie zachowanie grozi wykluczeniem z dalszej jazdy na rajdzie.

Czas trwania

(Niedziela) 08:45 - 16:00

X