Wyjątkowe zdjęcie na wystawie

Personel i ranni powstańcy w miejskogóreckim szpitalu. Fot. UMWW
Personel i ranni powstańcy w miejskogóreckim szpitalu. Fot. UMWW

Roli kobiet w Powstaniu Wielkopolskim poświęcona jest wystawa, która prezentowana jest przy wejściu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. Na zdjęciu można zobaczyć, m.in. personel oraz pacjentów Domu Rannych w Miejskiej Gorce.

Jak podkreślił marszałek województwa Marek Woźniak, sukces Powstania Wielkopolskiego to w dużej mierze także zasługa kobiet. Niepodległość Wielkopolski była możliwa zarówno dzięki wieloletniemu zaangażowaniu kobiet w pracę u podstaw, jak i ich udziałowi w wysiłku zbrojnym.

Tegoroczna wystawa w całości jest poświęcona działalności bohaterek Powstania Wielkopolskiego. Na zaprezentowanych przy wejściu do urzędu reprodukcjach oglądać można m.in. zdjęcie sióstr, biorących udział w Powstaniu Wielkopolskim, na czele z Marią Grobelną, szefową sanitariuszek, pełniącą również nadzór gospodarczy w powstańczym szpitalu, w towarzystwie podopiecznych szpitala w Miejskiej Górce.

Jest też zdjęcie Bogusławy Zagórskiej – pielęgniarki, która na wieść o wybuchu powstania zdecydowała się poświęcić opiece nad rannym, żeńskiej drużyny skautowej oraz Izabeli Drwęskiej – organizatorki kobiecej służby medycznej i sanitarnej w Poznaniu, twórczyni i przewodniczącej kobiecego oddziału Czerwonego Krzyża.

Oglądać można również fotografię żeńskiej drużyny skautowej. Skautki w czasie zajęć polowych były szkolone w zakresie służby wywiadowczej, kurierskiej, łączności i sanitarno-opiekuńczej.

Twórcy wystawy przypominają, że w czasie powstania kobiety organizowały i tworzyły zaplecze sanitarno-medyczne, organizowały i obsługiwały kuchnie polowe, tworzyły pocztę polową, odpowiadały za łączność jako telegrafistki na pocztach i dworcach kolejowych, a gdy zaistniała taka potrzeba, stawały do boju.

Jakub Latusek